Tumblelog by Soup.io
 • Dwibs
 • psychedelix
 • jannet
 • swmmp
 • hot-chick
 • khsz
 • hydrosphere
 • cukrowa
 • moonlightshadow
 • mrrrrrrrrr
 • 9agucha
 • ruiko
 • bgtlo
 • guyver
 • katastrofo
 • chocolatekitten
 • olllo
 • arizonadream
 • celebration
 • Jorrun
 • Goshia
 • Krwawa
 • Exfeletes
 • jarekpolskezbaw
 • deklaracjemilosci
 • Cattleya
 • misza
 • overacupoftea
 • mikan
 • cziter
 • ab-imo-pectore
 • swalloww
 • flyhigh
 • bong
 • infinitytatoo
 • leksandra
 • lovebeautiful
 • hotgirls
 • neufrin
 • wkurwionypolonista
 • LittleMissPipedreams
 • kitty-pryde
 • unitedsoupsfashion
 • rotenberg
 • Sagi
 • kotpsot
 • cumshots
 • trnks
 • witzeclown
 • kicajka
 • Sivii
 • coolfik
 • mayhem
 • wiedzmaPlePle
 • knurek
 • ovvlsome
 • Badyl
 • Martool
 • Curumo
 • chicaloca
 • Szefo
 • Chickensoup
 • absentia
 • ziomalon
 • ayu-ai
 • agquarx
 • sumdumguy
 • moreheroine
 • hologramus
 • ppsza
 • blakbrada
 • qbshtall
 • wilszczur
 • szalony-virus
 • bezemnie
 • JelizaRose
 • iamcapybara
 • wytukaze
 • Inslia
 • sneakpeaking
 • dotyk-dzwieku
 • emszi
 • danio
 • conversasatrevidas
 • bosey
 • fuxx
 • jensexhay
 • Oddy
 • homunculus
 • whocares
 • dna
 • undermasks
 • aleKSandra
 • mhariclaire
 • conceptive
 • pochmurnie
 • ifasoge
 • VKlaus
 • moop
 • ashe
 • chesh
 • mathias
 • mysteryspoon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaolewka olewka
2653 bca8 500
9251 adb2 500
Reposted fromfungi fungi viaveronica-o veronica-o
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaveronica-o veronica-o
7471 2440 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaveronica-o veronica-o
1610 2421 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
7448 1532 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaveronica-o veronica-o
5990 3c88 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaveronica-o veronica-o
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o
1551 8c18 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaveronica-o veronica-o
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaveronica-o veronica-o
9491 f644 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiedobrze niedobrze
3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viaveronica-o veronica-o
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o
0146 fb6f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolewka olewka
1917 c5f2
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales
9163 b1a4 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales

July 16 2019

0632 ad42 500
Reposted fromteijakool teijakool viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl